Escola de Dansa Stil

L’escola de dansa DANSA STIL fou fundada a l’any 1985. És una escola de ball autoritzada per a la Generalitat de Catalunya amb el codi: 08056951. Estudis acàdemics: – iniciació a la dansa nens i nenes de 3 a 5 anys. – dansa clàssica tots els nivells a partir de 6 anys. – dansa contemporànea tots els nivells. – dansa espanyola nivell iniciació i mitg. – dansa jazz iniciació i mitg. – hip-hop nivell iniciació, mitg i avançat – dansa clàssica per adults – zumba per adults – pilàtes i relaxació per adults El professorat de l’escola son titulats i ballarins de companyies de dansa. A més a més fem cada any concursos, exhibicions, mostres i tallers. Aprén a ballar a l’escola Dansa Stil.

Escola de Dansa Stil
Calle de Pere III, 38,
Badalona Barcelona 08911
España
Categorias: Ballet, Danza clásica, Danza contemporánea, Hip Hop, Jazz, Zumba